Select Language

Language

QUOTE
SERVICE
+46 42 456 79 00

Information om strejken på UPM och den uppkomna materialsituationen

Vi upplever just nu stora störningar i materialförsörjningen.

Huvudorsaken till det är en strejk hos den finska papperstillverkaren UPM. UPM är Europas största skogs och papperskoncern och en viktig underleverantör till våra materialleverantörer.

Strejken har pågått sedan den första januari med allmänt bristande materialtillgång och förlängda leveranstider som konsekvens i den grafiska branschen.

Det är backingpapper det är störst brist på och därför slår det brett på i princip alla material.

Förhandlingar är i gång men ännu ingen lösning. Staten har satt in medlare.

Tyvärr är det inget ännu som tyder på att strejken kommer att klassas som ”samhällsfarlig” och avbrytas men möjligheten finns.

Informationen från parterna i strejken är ytterst begränsad, vi gör vårt yttersta med att informera våra kunder när relevant information finns.

Turbulensen på materialmarknaden kommer att bestå under en tid även när strejken är avblåst eftersom det tar lång tid att starta upp denna verksamhet igen och därefter finns det en stor backlog att arbeta in.

För dig som kund innebär detta:

Vi kan med få undantag inte ta in nya volymer.

Vi har längre leveranstider än normalt och det kommer att uppstå brist på vissa material.

Förutom längre leveranstider och kvotering så har leverantörerna infört s.k. allokering på volymerna vilket innebär att vi inte helt säkert kan säga när vi får beställt material och inte heller vilken volym vi då får.

Vi jobbar aktivt med detta och köper allt material vi kan men situationen förvärras för varje dag i nuläget.

Priserna fortsätter också uppåt på material som en följd av situationen.

Ledningen följer situationen noga och på nära håll och beslut fattas när så är nödvändigt med avseende på prioriteringar etc.

Vad kan du som kund göra?

Beställ dina etiketter snarast möjligt och beställ ditt verkliga behov.

P.g.a kvotering så får vi inte material till större beställningar än normalt.

Vi beklagar den uppkomna situationen som beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll.