Select Language

SPRÅK

OFFERT
SERVICE
+46 42 456 79 00

SEGMENT | INDUSTRIAL

VÅRA ETIKETTER FASTNAR ÄVEN I SVÅRA MILJÖER

Genomtänkta etikettlösningar som håller måttet från start till mål

Den tillverkande industrin levererar produkter med högt ställda krav på säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Våra helhetslösningar är både smarta, tåliga och kostnadseffektiva. Allt för att säkra ett så effektivt och smidigt produktionsflöde som möjligt.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med den tillverkande industrin och förstår de många utmaningar som kommer ur tuffa krav och högt ställda förväntningar. Industriell tillverkning kräver lösningar som tål stora påfrestningar. Därför har vi utvecklat etiketter som klarar av både mekanisk nötning och frätande ämnen utan att riskera att viktig information går förlorad. Våra etiketter säkrar spårbarheten från råmaterial till färdigutvecklad produkt.

ETIKETTER OCH PRINT & APPLY-LÖSNINGAR FÖR LÖPANDE BAND

Hos oss på Märkas är du i trygga händer. Våra experter tar sig gärna an dina utmaningar och bidrar med sin erfarenhet och materialkunskap för att hitta rätt lösning. Vi utvecklas ihop med våra kunder och ser alltid möjligheter där andra ser problem. Tillsammans hittar vi en smidig och kostnadseffektiv lösning med etiketter eller Print & Apply-utrustning som optimerar din produktion. Med den senaste tekniken kan du integrera etikettskrivare, etiketteringsmaskiner, scanners och etikettprogram med dina befintliga affärs- och produktionssystem. Självklart hjälper vi dig med installation, service och support!